top of page

ПОЛІТИКА 
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ САЙТУ

Благодійна організація «Благодійний фонд «За Мирне Небо», в особі директора Комаревцева Віталія Олександровича, який діє на підставі Статуту, (надалі - «Благодійна Організація»), з однієї сторони, та Користувач Сайту (надалі також – «Користувач»), що прийняв та погоджується з умовами цієї «Угоди на обробку персональних даних та політики конфіденційності Сайту» (надалі – «Договір»), шляхом приєднання Користувача до умов цього Договору, в порядку передбаченому цим Договором, умови якого передбачають наступне:

1.Загальні положення

1.1.Даний Договір розроблено відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів законодавства України, що регламентують правові відносини, пов'язані зі збором, обробкою, зберіганням персональних даних, а також правом громадян на невтручання в особисте життя.
Цей Договір є публічним договором приєднання.
1.2.Коритувач Сайту при відвідуванні ресурсів даного Сайту підтверджує свою згоду з правилами та вимогами Договору. У разі, якщо Користувач сайту не надає згоду щодо умов Договору, він зобов'язаний покинути Сайт і утриматися від його відвідин в майбутньому.
1.3.Надання Користувачем згоди щодо умов цього Договору передбачає:
1.3.1.використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту; 
1.3.2.реєстрацію на Сайті (в тому числі, через акаунти в інших мережах); 
1.3.3. вказування своїх даних у форми «Ваше ім’я» і/або «Ваш e-mail» на Сайті; 
1.3.4.вказування та/або вказівки «я згоден з Угодою на обробку персональних даних» при використанні сервісу Сайту.
1.4.Користувач Сайту не має права розміщувати інформацію, використовувати сайт, якщо він не згоден з цим Договором або він не досяг встановленого законодавством віку, коли він має право укладати угоди, або обмежений в своїх правах відповідно до закону.
1.5.Зберігання персональних даних Користувача Сайту буде проводитися Благодійною Організацією за адресою: Україна, 03189, місто Київ, вул. Ялтинська, будинок 15, квартира 178.
1.6.Цей Договір діє з «23» червня 2022 року та буде оновлюватися за необхідності та/ або в наслідок змін чинного законодавства.

2.Терміни та визначення

«Адміністратор» - Благодійна Організація, веб-адреса https://www.cfpeacefulsky.com/ .
«База даних» - сукупність відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах і Система управління базами даних. 
«Відомості (інформація, дані) Сайту» - це інформація про послуги Сайту, які вносяться Користувачами в базу даних. 
«Інформація» - будь-які відомості, тексти, посилання, графічні, відео- і аудіо об'єкти, Матеріали. 
«Користувач» (або «Користувачі») - будь-яка фізична/юридична особа (або програми що дозволяють використовувати сайт – «Роботи»), незалежно від правового статусу та дієздатності, які здійснюють використання будь-якої з функцій або сервісів Сайту.
«Благодійна Організація» - власник Сайту – Благодійна організація «Благодійний фонд «За мирне небо», в особі директора Комаревцева Віталія Олександровича, адреса: Україна, 03189, місто Київ, вул. Ялтинська, будинок 15, квартира 178, код ЄДРПОУ 44671794. 
«Матеріали» - текст відомостей (інформації, даних), фотографії, графіка, повідомлення, аудіо- (відео-) записи, програмні коди, коментарі та інші матеріали. 
«Мережевий етикет» - формальні правила поведінки, спілкування, традицій у Інтернет мережі, що забороняють, як мінімум Спам, Флуд, Флейм, Офтопік та інші види неповаги в Інтернеті. 
«Реєстрація на сайті» (надалі також – «Реєстрація») - процес повідомлення Сайту особистих даних для подальшого отримання доступу до сервісів ресурсів Сайту, які не можуть використовувати незареєстровані Користувачі, зокрема, доступу до надання Благодійною Організацією благодійної та/або гуманітарної допомоги.
«Сайт» -   https://www.cfpeacefulsky.com/  та всі інші його елементи/розділи/частини/веб-сторінки, розміщенні за вказаним посиланням. 

3.Обмеження згідно з Політикою конфіденційності

3.1.Користувач Сайту має дотримуватись наступних правил:
3.1.1. не використовувати сайт неналежним чином, не намагатися впливати або втручатися в його роботу або отримати доступ до інформації не через стандартний інтерфейс;
3.1.2. використовувати сайт тільки відповідно до норм українського законодавства;
3.1.3. у разі порушення умов Договору або у разі наявності підозри в порушенні умов Договору, Адміністратор має право призупинити або повністю закрити Користувачу Сайту доступ до сайту за IP адресою Користувача Сайту.
3.2. Благодійна Організація може в будь-який час переглянути цей Договір та оновити його. Користувач Сайту має зобов'язання щодо цих змін і повинен відвідувати цю сторінку час від часу для перегляду поточної редакції Договору.

4.Права Користувача Сайту

4.1.Користувач Сайту має право:
4.1.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження, і / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
4.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
4.1.3. на доступ до своїх персональних даних;
4.1.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
4.1.5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
4.1.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
4.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, в зв'язку з навмисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
4.1.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
4.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
4.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
4.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
4.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
4.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
4.2. Розпорядження персональними даними Користувача Сайту, обмеженого в цивільній дієздатності або визнаного недієздатним, здійснює його законний представник. 

5.Цілі збору персональних даних

5.1. Благодійна Організація збирає і використовує персональні дані Користувача Сайту для більш якісного надання добровільної особистої та/або майнової благодійної допомоги Користувачам Сайту та іншим бенефіціарам такої благодійної допомоги для досягнення цілей, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; для більш якісного надання гуманітарної допомоги Користувачам Сайту та іншим отримувачам гуманітарної допомоги відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», а також, щоб:
5.1.1. відповідати на питання і запити;
5.1.2. обробляти запити та/або заяви Користувачів Сайту про надання благодійної та/або гуманітарної допомоги;
5.1.3. регулювати або іншим способом виконувати свої зобов'язання у зв'язку з будь-яким договором, що укладений з Благодійною Організацією; 
5.1.4. запобігати і вирішувати проблеми, пов'язані з наданням будь-якої благодійної та/або гуманітарної допомоги, яка надається Користувачеві Сайту;
5.1.5. оперативно реагувати на можливі скарги, пов'язані з недоліками у процесі надання благодійної та/або гуманітарної допомоги;

5.1.6. виконувати функції податкового агента Користувачів Сайту у разі надання їм благодійної та/або гуманітарної допомоги Благодійною Організацією на підставі Податкового кодексу України;

5.1.7. здійснювати бухгалтерський облік благодійної та гуманітарної допомоги, а також інші, передбачені законодавством України види обліку щодо отримання та цільового використання благодійної та гуманітарної допомоги;

5.1.8. подавати до відповідного спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги;

5.1.9. забезпечувати інтереси національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5.2. Користувач Сайту надає Благодійній Організації свою згоду на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних, у тому числі конфіденційної інформації про його освіту, адресу, дату та місце народження, стаж роботи (загальний, на державній службі та в органах місцевого самоврядування). Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством.

5.3. Користувач Сайту надає Благодійній Організації свою згоду на використання персональних даних Користувача Сайту у процесі співпраці Благодійної Організації з надавачами/донорами благодійної та гуманітарної допомоги, як резидентами України, так і нерезидентами, зокрема, надає Благодійній Організації згоду передавати свої персональні дані відповідним надавачам/донорам благодійної та гуманітарної допомоги, міжнародним організаціями у сфері захисту прав людини з метою покращення якості надання благодійної та гуманітарної допомоги.

5.4. Крім випадків, установлених цим Договором, Благодійна Організація не стане розкривати будь-яку персональну інформацію, якщо тільки Благодійна Організація буде зобов'язана зробити це згідно із законом або якщо така дія необхідна для захисту або запобігання наших прав, власності або особистої безпеки.

6.Використання персональної інформації, наданої на інших сайтах

6.1.На сайті Благодійної Організації можуть бути посилання на інші сайти, або Користувач Сайту може перейти на сайт Благодійної Організації по посиланню з іншого сайту. 
6.2. Благодійна Організація не відповідає за політику конфіденційності та практичні методики на інших сайтах.

7.Політика файлів cookie, використання Google Analytics

7.1.При роботі сайту Благодійною Організацією використовуються файли cookie. З їх допомогою можлива ідентифікація браузера користувачів, які відвідують наш сайт повторно, в цих файлах можливе збереження налаштувань користувачів та інших відомостей.
7.2.Користувач Сайту може налаштувати браузер так, щоб відхиляти всі файли cookie або сповіщати про їх відправку.
7.3.За допомогою Google Analytics Благодійна Організація збирає статистику про відвідування сайту, таку як відвідувані сторінки, кількість переглядів сторінок, домени, Інтернет-провайдерів і країни походження наших відвідувачів, а також адреси сайтів, відвіданих до і після сайту, і т.д. 

8.Інші положення

8.1.Благодійна Організація вживає заходів, щоб інформація на даному сайті була достовірною. Однак Благодійна Організація не бере на себе відповідальність і не гарантує, що надана інформація і дані є точними, об'єктивними і актуальними на момент перегляду.
8.2.Забороняється розповсюджувати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з даного сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Благодійної Організації. 
8.3.Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити / видалити особисту інформацію (телефон). Робота деяких можливостей Благодійної Організації, для яких необхідна наявність інформації про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення інформації. 
8.4. Персональні дані Користувача зберігаються до моменту їх видалення Користувачем. Достатнім повідомленням Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на адресу місцезнаходження Благодійної Організації згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8.5.Користувач згоден з Договором, а також з передачею і обробкою  даних.
Користувач підтверджує своє повноліття, а також відсутність будь-яких актів, що обмежують його дієздатність.
8.6.Користувач Сайту має право особисто дізнатися більше інформації, яку зберігає Благодійна Організація, та зробити правки за необхідності. Користувач Сайту має право просити нас не використовувати інформацію шляхом ненадання згоди у реєстраційній формі.
У разі, якщо у Користувача Сайту є додаткові запитання, які не розкриті у цьому Договорі, Користувач Сайту може надіслати лист за адресою: Україна, 03189, місто Київ, вул. Ялтинська, будинок 15, квартира 178.

 

Благодійна організація «Благодійний фонд «За Мирне Небо»

bottom of page